Skip to content
Welzijn
blog

Inspirerend welzijnsbeleid vraagt dialoog, data en begrenzing

Gepubliceerd op woensdag 26 oktober 2022
7m

Welzijn staat in vele hoofden hoog op de agenda maar in de praktijk blijkt een preventief beleid nog schaars. Een evenwichtige levensbalans geeft medewerkers nochtans de energie en veerkracht om zichzelf en elkaar op een duurzame manier te versterken. Ontdek hulpmiddelen en tips om je medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden.

Delen

Bedrijven leunen achterover in hun welzijnsstoel

De coronacrisis deed de (bedrijfs-)wereld op z’n grondvesten daveren en sindsdien hebben organisaties met heel wat nieuwe of versterkte uitdagingen te maken. De (langdurige) ziektes stijgen gestaag, de war on talent is nog heviger gaan woeden en de balans vinden tussen werk en privé blijkt tijdens thuiswerken toch niet zo evident.

In zo’n context is het alarmerend dat amper 43 % van de bedrijven in ons land een preventief beleid rond mentaal en fysiek welzijn op de werkvloer op de plank heeft liggen. Bijna een vijfde van de bedrijven onderneemt geen concrete acties om het welzijn van zijn werknemers te verbeteren. En een derde van de bedrijven die wél maatregelen rond welzijn op het werk ontwikkeld hebben, deden dat op buikgevoel. Dat is opvallend, want bijna alle ondernemingen geven wel aan dat ze welzijn op het werk belangrijk vinden. Dat zijn de bevindingen van een recente bevraging van Acerta, Vrije Universiteit Brussel en HR Square.

Ga voor afgelijnde acties die in een grotere visie passen

Het aanwezige bewustzijn bij werkgevers vertaalt zich dus nog niet in concrete plannen. Waar zou je op kunnen inzetten? Welzijn is een holistisch begrip dat wordt beïnvloed door onder andere fysieke, mentale, emotionele en sociale factoren. Al die verschillende facetten zorgen ervoor dat je er heel wat verschillende initiatieven tegenover kan zetten. Verlies jezelf hier niet in, losse flodders treffen zelden doel. Een duidelijke visie en een bijbehorend concreet actieplan is nodig. Je hoeft daarbij niet op alles tegelijkertijd in te zetten, zet bijvoorbeeld eerst in op de stimulatie van lichamelijke beweging en organiseer daarna pas inspiratiesessies rond beter slapen of ergonomie.

Hou het einddoel ook goed voor ogen. Medewerkers die zich beter in hun vel voelen, zijn productiever, blijven langer werkzaam in je organisatie en stralen motivatie uit, wat aanstekelijk werkt naar klanten en potentiële kandidaten toe. Securex berekende dat elke gespendeerde euro aan welzijn 2,2 euro oplevert voor je bedrijf, een zuivere kostenpost is het dus zeker niet.

Het belang van een open dialoog

Voor je met nieuwe welzijnsinitiatieven start, kijk je best eerst naar je kern. Welke cultuur, percepties of gedragingen leven er vandaag in je organisatie die onbewust een negatief effect hebben op het welzijn? Misschien verwacht je als organisatie niet dat medewerkers mails binnen het uur beantwoorden maar leeft die perceptie wel onder werknemers. Het uitspreken van concrete verwachtingen en het communiceren van je visie helpt. Dat zien we ook in de cijfers van Acerta: gevraagd naar wat ze zouden willen dat hun werkgever anders doet, blijkt dat medewerkers vooral duidelijke communicatie vragen (49 %). Heb je als werkgever het idee dat je dat al doet? Pas op voor navelstaren. 87 % van de werkgevers zegt (sterk) in te zetten op transparante en duidelijke communicatie, terwijl werknemers dat dus niet zo ervaren. Bij twijfel over hoe goed alle partijen afgestemd zijn, kan je een korte pulse survey of een rondetafelgesprek organiseren met medewerkers uit verschillende hoeken en lagen van je organisatie om na te gaan welke percepties er rond welzijn leven.

Zo voer je een onderbouwde dialoog over welzijn in 6 stappen:

  1. Zet een multidisciplinaire denktank op. Een welzijnsvisie bouw je beter niet in je HR-hoekje. Door samen te werken, creëer je draagvlak en ben je zeker dat je visie zal aansluiten op de realiteit. Businessmanagers kennen bijvoorbeeld als geen ander de werkdruk van je medewerkers.
  2. Analyseer de huidige situatie. Bekijk cijfers zoals het absenteïsmepercentage, het aantal overuren, enz. en betrek ook kwalitatieve data zoals geanonimiseerde conclusies uit persoonlijke of exitgesprekken. Wat vertellen deze data over het welzijn in je organisatie? Cluster om tot grotere thema’s te komen.
  3. Bepaal waar de vlag staat (dit jaar) Een clusterbom aan acties werkt niet, bepaal samen waar je de komende tijd op gaat focussen. Welke thema’s zijn de hete hangijzers?
  4. Definieer acties die aansluiten op de gekozen thema’s. Wat ga je organiseren op organisatie-, team- of zelfs individueel niveau? Probeer de acties eruit te kiezen die een echte impact zullen hebben. Welke resultaten wil je behalen?
  5. Evalueer en leer. Monitor elke actie en neem inzichten mee.
  6. Communiceer en vraag feedback. Je doet er goed aan om van in het begin je medewerkers mee te nemen in het proces. Laat ze weten dat welzijn een levend topic is en voorzie een kanaal waar ze makkelijk feedback kunnen geven of zelf ideeën kunnen inbrengen.

Faciliteren werkt beter dan opleggen

Elke werknemer uit je organisatie heeft een persoonlijke visie op welzijn. Iets opzetten waarbij ieders welzijn meteen stijgt, is daarom een utopie. Om die reden is het belangrijk dat je ruimte laat voor individuele noden, autonomie is het sleutelwoord. Je kan als organisatie handvaten aanbieden, waar mensen flexibel mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan tijdsflexibel werken, buiten de stamtijden kan een medewerker zelf bepalen wanneer hij werkt. (link blog hybride werken) Of je biedt ergonomisch uitgeruste werkplekken aan maar je medewerker kiest zelf of hij hier gebruik van maakt of thuiswerkt.

Je kan ook inzetten op digitale enablers. Sommige bedrijven kiezen ervoor om het mailverkeer stil te leggen na de reguliere werkuren. Voor bepaalde werknemers helpt dit om hun werktijd af te bakenen, voor anderen voelt het als een beperking in hun vrijheid. In plaats van een harde stop zou je ook kunnen kiezen voor een zachtere aanpak die wel keuzevrijheid laat. Denk bijvoorbeeld aan een melding op de computer wanneer iemand 6 uur non-stop actief is. Een leuk berichtje dat aanmoedigt om de benen te strekken of een frisse neus te halen, zorgt voor bewustwording.

Case: positive vibes verspreiden in een digitaal tijdperk

Bij Inetum-Realdolmen zoeken we voortdurend naar tactische middelen om onze strategische doelstellingen, waarvan ‘mensen verbinden’ een belangrijke is, in de praktijk te brengen. In het kader van hybride werken wilden we de verbinding versterken. We grepen onze Nationale Complimentendag aan en ontwikkelden met onze eigen experts een gebruiksvriendelijke complimenten app die is ingebed in onze Teams-werkomgeving, om onze medewerkers te ontmoeten waar ze zich tijdens hun dagelijkse werk bevinden.

Wij versterken onze mensen en zij versterken elkaar door in een paar klikken de positieve energie van een compliment te geven en te ontvangen. In één maand werden meer dan 1.000 complimenten verstuurd.

The sky is the limit, tot je op grenzen botst

Het welzijn van je medewerkers gaat verder dan je (virtuele) bedrijfsmuren. Ons professionele en privéleven lopen meer dan ooit in elkaar over. Een gezonde levensstijl in het algemeen heeft daarnaast ook z’n voordelen op de werkvloer. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de organisatie? Een duidelijke grens is de privacywetgeving. Iemands stressniveau 24/7 tracken via een wearable om die data te gebruiken in je welzijnsbeleid, zal vragen oproepen. Zet daarom in op kleine, creatieve initiatieven op de werkvloer die stimulerend werken. Wanneer ze aanslaan, zullen de positieve effecten sowieso verder uitdijen naar de privésfeer van je medewerkers.

Daarnaast wordt welzijn vaak gepercipieerd als iets wat je moeilijk in aantoonbare resultaten kan vangen. Slechts 1 op 5 werkgevers meet dan ook effectief de impact van zijn acties (bevraging Acerta). Probeer toch een meetbare ROI tegenover je welzijnsinitiatieven te zetten. Dataverzameling is hierbij onontbeerlijk. Meetbare resultaten helpen je ook om grenzen af te bakenen wat betreft het budget. Of grenzen te verleggen, want zo’n investeringen lonen op de lange termijn.

Misschien ook interessant voor jou

blog
3m
Andere
Gepubliceerd op maandag 18 september 2023

Het Wit-Gele Kruis lanceert nu ook mobiele mijnWGK-app die patient experience nog verder zal boosten in de toekomst

blog
3m
Levenslang lere...
Gepubliceerd op donderdag 7 september 2023

AI zonder angst: AI-training helpt bedrijven op weg

blog
3m
Andere
Gepubliceerd op donderdag 7 september 2023

Artificiële intelligentie helpt Koninklijke Bibliotheek van België snel boeken te catalogiseren

Contacteer ons

Inschrijven op de nieuwsbrief

This site is registered on wpml.org as a development site.